Tarih: 08.08.2022

Ticaret Hayatı

Geçmiş devirlerde Elbistan kervan yollarının bir durak noktası olması hesabiyle ticaret hayatında gelişmiş haldeydi. Bu süreç her türlü ulaşım imkanlarının kesilmesi kervan yollarında terk edilmesiyle birlikte duraklamış fakat bu duraklama hali fazla sürmemiş yöremizin kara yoluna kavuşmasıyla brrlikte ticaret hayah da biraz olsun hareketlenmiştir. Son zamanlarda ise Elbistan' daki tarım, hayvancılık, inşaat sektörü ve sanayideki gelişmeye paralelolarak ticaret hayatında büyük çapta bir canlılık olmuştur. Ticaret hayatında bu canlanmaya hızla artan nüfusun katkılarını da unutmamak lazımdır.

Bir tarım ve hayvancılık memleketi olan Elbistan'ı ticaret hayatının hızla gelişmesinde özellikle çeşitli tarım ürünlerinin değerlendirilmesi dış sahmın artması, sanayi ve imalat kollarının çoğalması büyük roloynamıştır. Yöremizdeki sanayi kuruluşları arasında; Afşin-Elbistan Termik Santrali, Plastik Sanayii, Şeker Fabrikası, Tuğla ve Un Fabrikalarını saymak mümkündür. İmalat kolları ise; Hızar-Kereste ve Demirdoğrama atölyeleri, mobilya imalathaneleri, kara ve mozaik tesisleri ile diğer imalat müesseseleri olmak üzere toplanmış~ardır. Bunlar bölgede oluşturulan ekonomik kıymetin büyük kısmını teşkil etmektedirler.

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası
1967 yılında kurulan Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası bir süre Örnek İşhanı, ikinci katta çalışmalarını sürdürmüş 1993 yılında ise Candargazi İşhanı' ndaki yeni yerine taşınarak çalışmalarına burdan devam etmektedir.

Meyve ve Sebze Hali
1967 yılında şu anki Candargazi İşham/nın yerinde kurulan meyve sebze hali 1990 yılında Batlalgazi Camii arkasındaki yeni yapılan binasına taşınarak şu anki hizmetine burada devam etmektedir. Halkın ihtiyaçlarına karşılık vermeye çalışan meyve sebze hali ülkemizde yetiştirilen hemen hemen bütün meyve ve sebzeleri satmaktadır. Halkın ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışırken de, en çok dikkat edilen şey satılan malların kaliteli ve sağlıklı olmasıdır.

Tablo-lO: Elbistan'ın Meslek Grupları ve Kayıtlı Üye Sayıları

Meslek Grubu Kayıtlı Üye Sayısı
Manifaturacı, Terzi, Kooperatif Şirketler 134 254
Otelciler, Lokantacılar, Kasaplar, Kahveeller, Fırıncılar    
CaııIı Ticaret 93 293
Hırdavatçılar, Baırcılar, Tahufiyeciler, Eczacılar 52 180
İnşaatçı, Nakliyeci, Keresteci, Akaryakıtçı, Taşıtçılar    
Mütaalıhit 113 520
Kavafiye, Kunduracı, Berber, Sarraflar 23 91
Otoparçacısı, Oto Tamirelleri, Sinemacılar, RadyocuIar   74
Saatçiler 55 254
Bakkallar 125 336
Zalıirecller 72 139


Toptancı halinden ayrı Elbistan Belediyesi sınırları içinde haftanın üç günü üç ayrı yerde semt pazarları kurulmaktadır. Halk ihtiyaçlarını karşılamak için bu semt pazarlarından alış-veriş yapmaktadır. Pazartesi günü ise Elbistan'ın halk pazarı olarak süregelmiş ve köylerden, komşu ilçelerinden gelen halk bu günde şehirden alış-veriş yapmakta ve ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Elbistan' daki Banka Şubeleri
Emlak Bankası, Etibank, Halk Bankası, İş Bankası, Şeker Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Elbistan Ziraat Bankasına Bağlı Tarım Kredi Kooperatifleri.