Tarih: 08.08.2022

Afşin'in Kuruluşu ve Gelişme Safhaları

Kuruluş tarihinin Hititler' e kadar (M.Ö. 3000) uzandığı sanılan Afşin ve çevresinin M.Ö. 750 yıllarından itibaren Asur egemenliğine girdiği bilinmektedir. M.Ö. 546 tarihinde Persler'in (İran1ılar), daha sonra M.Ö. 333 tarihinde ise Makedonyalılar'ın egemenliğine giren yöre, Roma çağında canlı bir ticaret merkezi olmuştur. Afşin, Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra, Bizans toprakları haline gelmiş, bölgede zaman zaman Araplar hakim olmuşlardı. 1071 tarihinde Malazgirt zaferi ile Anadolu'da yerleşmeye başlayan Oğuz Türkleri'nin bölgeye yönelen kolu, Afşin Bey komutasında, Bizans egemenliğine son vererek, bölgede Selçuklu egemenliğini tesis etmiştir. Dulkadir Beyliği'nden sonra 1522 tarihinden itibaren Osmanlı egemenliğine giren Afşin, Elbistan ilçesine bağlı bir bucak iken, 02.08.1944 gün ve 4642 sayılı kanunla 1944 yılında Elbistan' dan ayrılakak yeni bir ilçe merkezi olmuştur.