Tarih: 22.05.2024

Elbistan'ın Coğrafyası

Elbistan, coğrafi sınırlannın uzandığı bölümler olarak Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinin kesiştiği noktada yer almaktadır. Kuzeyinde Darende-Gfuün, Güneyinde NurhakEkinözü, doğusunda Malatya ili Doğanşehir ilçesi, Bahsında ise Afşin ve Göksun yerleşim merkezleri ile çevrilmiştir.

Elbistan, Şardağı kütlesinin kuzeydoğu eteğinde, denizden 1150 metre yükseklikte, kendi adıyla anılan oldukça geniş bir ovada kurulmuştur. Diğer yerleşim merkezlerinin yükseltileri 1150 metre ile 1500 metre arasında değişir.

Elbistan havzasının yeri ve hudutlanm ana hatlarla şöyle çizebiliriz;. Elbistan havzası Doğu Anadolu'nun güneybah ucunda bulunur. Havzanın etrafı, yüksekliği yer yer 2.000-3.000 metreyi geçen dağlarla çevrilmiştir. Uzun ekseni 60-65 kilometreye varan, eni ise en geniş yerinde 40-45 kilometre olan havza tabanı denizden 1.150 metre yüksekliktedir.

Havzanın Bah ucu yüksekliği zaman zaman 2.500 metreyi geçen Binboğa dağlan ile sınırlanmıştır. Diğer taraftan güney kısmında bulunan Berİt (3.054 m) ve Nurhak dağı (3.090 m) sahanın en yüksek noktalarını oluşturur. Havzanın kuzey ve kuzeydoğusundaki dağlar güney ve bahya nazaran daha az yükseltiye sahip iseler de burada da yükseltinin 2.000 metreyi geçtiği saptanır. Bu sınırlar dahilinde havza alam yaklaşık 3.000 kilometrekarelik bir yer kaplar.