Tarih: 08.08.2022

Özel İdare

Bugünkü özel idarelerimizin temeli, 1864 tarihli "Vilayet Nizanı. namesi" ne göre illerin kuruluşu ile ortaya çıkmıştır.

İlçe Özel İdareleri kanunlarm öngördüğü belli ve ortak hizmetleri yürütmekle görevli, taşınır ve taşınmaz malları ile müstakil bütçesi ve karar organlan bulunan, tüzel kişiliğe sahip birer kamu kuruluşlandır.

İlçe Özel İdaresinin amacı ilçe halkının yol, su, eğitim, kültür, tarım, ekonomi gibi ortak ve mahalli ihtiyaçlarını karşılamak, ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve kalkınma planlarının il düzeyinde başarısını sağlamaktır.