Tarih: 08.08.2022

Kaymakamlık

Elbistan 1847 yılına kadar bir müsellimlik olarak idare edilmiş bu tarihten sonra müdürlük haline getirilmiş daha sonra bu unvan 1926 yılında değiştirilerek kaymakamlığa dönüştürülmüştür. Halen ilçelik vasfı ve teşkilah devam etmekte olup 1985 yılında çok geniş bir hükümet binası yapılarak birimleri ile birlikte bu binada hizmet vermektedir.

Kaymakamlığın kuruluşundan bu yana Elbistan'da Kaymakamlık yapanların isimleri ise şöyledir;

1. Osman Bey 1926-29
2. Gani Bey 1929-33
3. İsmail Berk 1933-35
4. Hikmet Güvenç 1935-37
5. Cemil Bingöl 1937-39
6. B.Reşat Kankılıç 1939-41
7. Halil Rifat Demirbağ 1941-43
8. Necati Özillü 1943-44
9. Rahmi Önaran 1944-45
10. O. Nuri Yılmaz 1945-47
11. Rasık Aksu 1947-50
12. Avni Yasak 1950-51
13. Lütfi Uraz 1951-53
14. Zeki Tunca 1953-55
15. Hilmi Gİrgin 1955-57
16. Mehmet Önal 1957-59
17. Emin Yüzbaşıoğlu 1959-60
18. M.Selçuk Yalçındağ 1960-63
19. Nizarnettin Güven 1963-65
20. Niyazi Şeker 1966-66
21. çetin Yücel 1966-67
22. Cernil Akınç 1967-70
23. Mustafa Oruçoğlu 1970-72
24. Kadir Uysal 1972-75
25. Yaşar Tok 1975-76
26. Muslu Köse 1976-77
27. Ürnrnet Önalan 1977-78
28. Muziller Güzeland 1978-79
29. Necip Er 1979-80
30. Mustafa Yıldırım 1980-82
31. Erol Ertuğrul 1982-83
32. İlhan Ahş 1983-84
33. Taykan Ataman 1984-86
34. M. Ali Aytaç 1986-90
35. Orhan Alimoğlu 1990-93
36. Şükrü Görücü 1993-96
37. Davut Haner 1996-98
38. Abdullah Etil 1998-...