• Prof. Dr. Mehmet KAYA | 21. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili

Halk Eğitim Merkezleri

Diğer adıyla "Yaygın Eğitim" olan halk eğitim; örgüt eğitim sistemine hiç girmemiş, ya da herhangi bir kademesinde bulunan _ veya bu kademelerden çıkmış bireylere, gerekli bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak için, örgün eğitimin yanında veya dışında onların ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmeleri sağlayıcı nitelikte, çeşitli süre ve düzeyde yaşam boyu yapılan eğitim, üretim, rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tümüdür. Halk eğitimi ile halk, bilgi ve beceri sahibi olmakta, insangücü yetiştirilmektedir. Halk eğitimi, istihdam edilmeyen veya yanlış edilen eğitimi, istihdam edilmeyen veya yanlış edilen eğitimli veya eğitimsiz yetişkinleri uygun bir şekilde yetiştirdiği için örgün eğitim kadar önemlidir. Elbistan -Halk Eğitimi Merkezi 24.11.1972 tarihinde eski Gazipaşa İlkokulu'nun boş olan kısmında açılarak faaliyetinebaşlamıştır.

Halk Eğitim Merkezi, Şehir merkezinde ve köylerde, kadın veya erkek _ her istekliye hitap etmekte, pekçok değişik dallarda pekçok kimseye hizmet vermektedir.

Tablo-7: Mesleki Genel Bilgi Kursları

Kurs Adı Kurs Sayısı Kursiyer Sayısı
Şehir Köy Toplam Kadın Erkek Toplam
Biçki-Diki 12 12 21 557 - 557
İç Giyim 5 5 3 140 - 140
Makine Nakışları 14 14 20 556 - 556
El Nakışları - - 1 20 - 20
El Sanatları 1 1 - 18 - 18
Butik 3 3 - 49 - 49
Trikotaj 1 1 - 16 - 16
Daktilografi 1 1 - 9 11 20
TOPLAM 37 37 45 1.365 11 1.376


Tablo-8: Sanayi-Eğitim Kursları

  Kurs Sayısı Kursiyer Sa ısı
KursAdı Şehir Köy Toplam Kadın Erkek Toplam
Kalorifercilik 1 - 1 - 16 16


Tablo-9: Sosyal ve Kültürel Kurslar

  Kurs Sayısı Kursiyer Sa ısı
KursAdı Şehir Köy Toplam Kadın Erkek Toplam
Genel Kültür 9 14 22 357 - 357
Türkçe 4 6 10 77 122 199
Matematik 12 5 17 123 231 354
Fen Bilgisi 8 1 9 75 116 191
Folklor 4 - 4 26 53 79
Güreş 2 2 4 - 83 83
TOPLAM 39 27 66 658 605 1.263


Okuma-Yazma Kursları
Üç ayrı dalda onbeş çeşit, toplam 163 adet kurs açılmışlır. Bu kurslara son beş yılda 2.217 kadın 645 erkek olmak üzere 2.842 kursiyer katılmışlır.

Aynca, Halk Eğitimi Merkezi sosyal ve kültürel alanda seminer, sergi, güreş gibi uygulamalardan oluşan toplam 19 dalda 139 program düzenlenmiştir. Bu programlara son beş yılda toplam 22.162 kişi katılmışlır. Devamlı olarak yapılan programlar yanında Bilgisayar, Yabancı Dil, Kalorifer Kursu, Daktilografi kurslan da devamlılık kazandırılmaya çalışılan kurslardandır.

İlçe Halk Kütüphanesi
İlçemiz Halk Kütüphanesi 1962 yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir Çocuk Kütüphanesi olarak kuruldu.

İlçe Halk Kütüphanesi Çocuk Kütüphanesi'nden Halk Kütüphanesi haline geçince kitap sayısında bir hayli arhş görülmüştür. Ayrıca ilçe kütüphanesine ülkede çıkan kitap ve süreli yayınlar (dergiler) de ulaşmaktadır.

Yukanda da görüldüğü gibi son yıllarda üye ve okuyucu sayısında oldukça arhş olmuştur. Ne var ki adı Halk Kütüphanesi olmasına rağmen kütüphaneden genelde öğrenciler yararlanmaktadır. Öğrenci dışındaki diğer kesimin ise pek ilgisi görülmemektedir.
Okunma Sayısı: 4453   |   Güncelleme Tarihi: 09.06.2016    Sayfayı Yazdır


Site içerisinde yer alan yazılı ve görsel içerik Prof. Dr. Mehmet KAYA tarafından sağlanmaktadır. İzinsiz kopyalanamaz, kaynak gösterilerek iktibas edilemez. © 2016 - 2021
Profesyonel Web Tasarım