• Prof. Dr. Mehmet KAYA | 21. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili

Sanayi

Elbistan' daki sanayi oluşumunu iki ana kola ayırmak m~kündür. Çünkü oto elektrikçileri, oto tamircileri, oto kaportaeılan, torna ve tesviyeeiler sanayinin küçük sanayi denilen bölümünü oluşturmaktadır. Afşin-Elbistan Termik Santrali, Elbistan Şeker Fabrikası, Un Fabrikası, Tuğla Fabrikası ise büyük sanayi kollannı oluşturmaktadırlar. Bu sanayi kollarının gelişimi ise tamamıyla son onbeş, yirmi yılın ürünüdür.

Küçük Sanayi Kollan
Şehir içine dağınık bir halde yayılmış bulunan "küçük sanayi kuruluşlarının başında; oto tamircileri, oto elektrikçileri, traktör tamircileri, torna ve tesfiyeeiler gelmektedir. Bu küçük sanayi kuruluşlan şehirdeki, gerek oto sayılannın artmasıyla gerekse teknolojinin ilerlemesiyle bayağı artarak şehir içinde epey bir alan kapsar hale gelmiştir. Buna bir alternatif olarak düşünülen küçük sanayi sitesinin yapımına başlanmıştır.

Belediye otogan civarında 235 dönümlük bir araziye kurulan küçük sanayi sitesi her sanat dalında hizmet verebilecek İş kollannı kapsamaktadır. Bu sanat dallannı ve dükkan kapsamlarını şöyle sıralayabiliriz.

1. 75 m2 kapalı alanı ve 75 m2 açık alanı bulunan 94 adet oto elektrikçileri, soğuk ve sıcak demircileri ve radyatörcüler.
2. 150 m2 kapalı alanı 125 m2 açık alanı bulunan marangoz, oto tamirdSİ, traktör tamirdsi, torna ve tesfiyeciler.
3. 225 m2 kapalı alanı 200 m2 açık alanı bulunan 50 adet hızarcı, mobilyacı, kapartacı ve ziraat aletleri tamircileri.
4. Bu sahada çalışan dükkan1arın sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilmek için 22 adet oto parçaları sahcısı, üç adet bakkal, bir adet kasap, lokanta, çay ocağı, berber olmak üzere toplam otuzüç dükkan.
5. Sanayi sitesinin idari bölümü her dükkanda sanat dalında bulunan çıraklar ve kalialar için okul, banka, PTT binası, doktor ve hemşire odası, dernek odalan ve kooperatif odası, spor faaliyetleri yapacak sahalar ve bir adet camü bulunmaktadır. Toplam 350 adet dükkanın bulunduğu Küçük Sanayi Sitesi faaliyete geçmiştir.

Büyük Sanayi Kolları
1. Un Fabrikası
30 dönümlük bir arazi üzerine 1982 yılında temeli atılan un fabrikasının faaliyete geçiş yılı 1985'tir. çevre il ve köylerden gelen ürünleri işleyen 40-80 işçinin devamlı olarak çalışhğı fabrika günlük 100 ton civarında buğday işleme kapasitelidir. Bu işlenen 100 ton buğdayın % 7S'in un olarak % 2S'i ise kepek olarak elde edilmektedir.

2. Tuğla Fabrikası
Günlük 2.000-2.500 kapasiteli olan tuğla ve kiremit fabrikası 45 dönümlük bir arazi üzerine kurulmuştur. Yaz aylan üretim yapan fabrika kurulduğu günden sonra bir süre için kapanmış, 1993 yılında ise tekrar açılarak faaliyete geçmiştir. Tuğla fabrikasında geçici olarak ta SO'ye yakın işçi çalışmaktadır. Tuğla fabrikasında kullanılan kül ise Afşin-Elbistan Linyitleri'nden gelmektedir.
Okunma Sayısı: 2830   |   Güncelleme Tarihi: 09.06.2016    Sayfayı Yazdır


Site içerisinde yer alan yazılı ve görsel içerik Prof. Dr. Mehmet KAYA tarafından sağlanmaktadır. İzinsiz kopyalanamaz, kaynak gösterilerek iktibas edilemez. © 2016 - 2021
Profesyonel Web Tasarım