• Prof. Dr. Mehmet KAYA | 21. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili

Afşin'in Nüfusu

Şehirlerin büyümesi ve nüfusunun artması sonucu sosyal ve kültürel özellikleri ile, sadece kendi ülkelerinde değil, yerküre üzerinde de bir güç ve etki alanları oluşturmaktadırlar. Hızlı bir nüfus arhşına sahne olan, ekonomik kaynaklarını değerlendirmeye yönelik dev tesislerin kurulduğu ve gelişmesi ile ülkemizde önemli bir güç alam haline gelen bölgenin nüfus ve yerleşme yapısı şöyledir.

57 yerleşim biriminin bulunduğu Afşin ilçesinde, merkez dahil 12 yerleşim birimi belediye teşkilahna kavuşmuş kasaba statüsündedir. Bu kasabalardan ikisinin nüfusu 10.0002'i aşmıştır. Bunlardan Tamr Kasabasında 26.585, Arıtaş Kasabasında ise 12.000 nüfus yaşamaktadır.

Devlet İstatistik Enstitüsünün verilerine göre 2000 yılı nüfus sayımında Afşin merkezde 62.150 kişi, kasaba ve köylerde 75.116 kişi olmak üzere toplam 137.266 nüfus yaşamaktadır.

76 yerleşim biriminin bulunduğu Elbistan ilçesinde 10 yerleşim birimi belediye teşkilahna kavuşmuş, kasaba statüsündedir. Elbistanda merkezde 87.274 kişi, kasaba ve köylerde 57.167 kişi olmak üzere toplam 144.441 nüfus yaşamaktadır.

Elbistan Ovasının bah kesiminde ve birbirine çok yakın olan bir alanda kurulmuş olan bu iki ilçenin toplam merkez nüfusu 141.465 kırsal alandaki nüfusu ile birlikte 257.264 kişiyi bulmaktadır.

1970'li yılların başından itibaren bölgede kömür çıkarılmasına başlanması ve Afşin-Elbistan Termik Santrali'nin inşaası, kentin nüfus çekimini hızlandırmıştır. 1970-1975 döneminde nüfus artış hızı, Türkiye geneli ve bağlı bulunduğu K.Maraş ili ortalamalarının yaklaşık üçbuçuk kat üzerine çıkarak % 13.77 gibi çok yüksek bir değere ulaşmıştır. Bu dönemde Türkiye geneli 4.28, K.Maraş ili geneli 4.51 olmuştur.

Bölgedeki nüfusun hızlı artışı, yöredeki kömürün çıkarılması ve tamamen Mşin-Elbistan Termik Santralinin faaliyeti ile ilgilidir. 1975-1980 döneminde söz konusu tesisin yavaşlamasına paralel olarak nüfus artış hızı da düşmüştür. Bu durum ülkede parasal kaynakların azalması ve buna dayalı olarak Mşin-Elbistan Termik Santralinin durma noktasına gelmesi ile ilgilidir. Bütün bu gelişmeler kısa süre için bölgenin nüfus çekim özelliğini düşürerek % 2.03' e indirmiştir.

Bölgenin nüfus artışının nedenlerinin başında göç olgusu gelmektedir. İlçenin nüfus artışının en büyük nedeni çekim merkezleri oluşudur. Bu göçler hem il dışından, hem de il içindeki kırsal alanlardan olmuştur. çevre il ve ilçelerden başka, il dışından G.Antep, Adana, Kayseri, Malatya ve Sivas gibi çevre illerden göçler olmuştur.

Özetle, bölgede 1945'ten 1965 yıllarına kadar olan dönemde, nüfus artış hızı doğum ve ölüm oranının farkından kaynaklanan doğal bir artış hızı gösterirken 1970-1975 döneminden itibaren göçün rekor düzeye ulaşması ekonomideki gelişmelere bağlı olarak ve özellikle Afşin-Elbistan Termik Santralinin faaliyeti ile birlikte hız kazanmıştır.

Bölgedeki bu nüfus artışı devam edecektir. Çünkü bölgede kurulacak olan 1998 yılında temeli atılan II. Ünite projesinin ülke ve bölgede yaratacağı istihdam nedeniyle oluşacak dolaylı taleplerin. yöre ekonomisine canlılık getirmesi beklenmektedir. Birkaç yıl içinde karşılaşılması muhtemelolan enerji darboğazı bu projesinin gerçekleşmesi ile üretilecek enerjinin ülke ekonomisi açısından önemini artırmaktadır. Ayrıca bölgede III. Ünitenin kurulabileceği yer için etütlere şimdiden başlanmıştır.

Elbistan ovası üzerinde kurulmuş olan Elbistan ve Afşin ilçelerinin ilkçağlardan beri önemli birer yerleşim merkezi oldukları ve her dönemde bu önemlerini korudukları bugün de ülkemizin nüfusu en yoğun bölgelerinden biri olduğu görülmektedir. Bu kadar yoğun bir nüfusa sahip olan bu iki ilçenin idari statüsünün değiştirilmesi yöre halkına büyük bir hizmet olacaktır.

2000 nüfus sayım sonucuna (gayri resmi) göre Afşİn Merkez ve kasaba nüfusları aşağıya çıkarılmıştır.

Merkez 62.150
Kasabalar  
Altunelma 5316
Arıtaş 8900
Bakraç 3392
Büyüktatlar 5447
Çobanbeyli 3583
Çoğulhan 5310
Dağlıca 4234
Esence 964
Tanır 10211


Tablo 23 : Afşin Köylerinin Nüfus Sayım Sonuçları

1. Ağcaşar13326. Kangal214
2. Atemta13027. Karabüklü325
3. A1taş117628. Kaşanlı2373
4. Alımpınar39429. K.Tatlar993
5. Armutalan20630. Kötüre212
6. Başüstü70731. Koçovası450
7. B. Sevin81232. Kuşyakası601
8. Binboğa117633. Nadır994
9. Büget50134. Ortaklı505
10. Çağlıhan17235. Oğlakkayası216
11. Çukurpınar30636. Ördek474
12. Çomuzduz70537. Örenli105
13. Dereboyu38838. Örenderesi109
14. Dokuztay28539. Soğucak252
15. Emirli61040. Söğütdere102
16. Emirilyas58241. Tarlacık355
17. Erçene71642. Türkçayın436
18. Gözpınar7943. Topaktaş341
19. Haticepınar6644. Türksevin691
20. Hüyüklü138445. Yazıdere370
21. İğdemlik42446. Yazıköy1119
22. İnci17147. Yazıbelen1200
23. İncirli252  
24. Kabaağaç1091  
25. Karagöz1023  
Toplam : 23.987 Kişi


Okunma Sayısı: 6103   |   Güncelleme Tarihi: 10.06.2016    Sayfayı Yazdır


Site içerisinde yer alan yazılı ve görsel içerik Prof. Dr. Mehmet KAYA tarafından sağlanmaktadır. İzinsiz kopyalanamaz, kaynak gösterilerek iktibas edilemez. © 2016 - 2021
Profesyonel Web Tasarım