• Prof. Dr. Mehmet KAYA | 21. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili

Afşin' in Ekonomik Durumu

İlçenin ekonomisi genelde tarıma dayalıdır.İlçede tarım, 1950 yılına kadar iptidai yapılmakta iken, bu yillardan itibaren makinalaşmaya başlamıştır. 1950 yılına kadar ilçe nüfusunun % 90'ı tarımla uğraşmaktaydı.

Bu yıllarda tarımla uğraşan aileler boş zamanlannı genellikle ev işleriyle geçirmekle beraber, köylerde el işleri veya küçük tezgahlar da çorap ve halı dokumakla meşgul oldukları arşiv bilgilerinden anlaşılmaktadır. Türkçayırı, Çomudüz, Koçovası ve Dağlıca gibi yerleşim birimlerinde dokumacılık diğer yerleşim birimlerine göre ilerlemiş durumdadır.

İlçe ve çevresinde meyveciliği geliştirmek amao ile bölge ihtiyaçlarına katkıda bulunmak amaoyla 1954 yılında girişimlerde bulunulmuş, 1958 yılında 763022-m2 lik arazi üzerine Afşin Üretme İstasyonu Müdürlüğü adı altında kurularak hizmete girmiştir. 1961 yılında ise müstakil Müdürlük haline dönüştürülmüştür.

İlçede 1955 yılında ilk defa pancar ekimine başlanılmıştır. Aynı tarihlerde Pancar Bölge Elbistan Şefliğine bağlı Şube olarak kurulmuştur. 1973 yılında ise müstakil şefliğe dönüştürülmüştür.

İlçede 1948 yılında 1128 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifi kurulmuştur. İlçe merkezinden ayrı olarak, Tanır, Esence, Arıtaş ve Alemdar Tarım Kredi Kooperatifleri kurulmuştur. İlçe çiftçilerinin gübre alımı ve tohumluk ihtiyaçlarını bu kooperatifler kanalıyla karşılanmaktadır.

İlçe Esnaf ve Kefalet Kooperatifi 1965 yılında kurulmuştur. Şoförler Odası ve Esnaf Sanatkarlar Odası bulunmaktadır.

Ticaret ve Sanayi Odası 1978 yılında, ilçe esnafının % 70 isteği üzerine Ticaret Bakanlığının izni ile kurulmuştur. Odanın ilk kuruluşundan 200 üyesi bulunmakta iken, bugün 120 Küçük Sanayii kuruluşu, 680 Esnaf ve sanatkar ile esnafla derneğine kayıtlı 1120 esnaf kayıtlı bulunmaktadır.

Zirai Donatım Kurumu Şube Müdürlüğü 1978 yılında kOnııup teşkilatlanmış olup, özelleştirme kapsamına alınarak 01.08.1998 tarihinde faaliyeti sona ermiştir. Sümerbank Alım Satım Mağazası 1977 yılında kurulmuş olup 1993 yıl içinde özelleştirilmiştir. Yapımına 1985 yılında başlanılan Küçük Sanayii sitesi 1991 yılında bitirilerek faaliyete geçirilmiştir. 100 dükkan kapasitelidir. Tüm sanayi esnafı taşınmıştır.

Büyük Sanayi yahnmı olarak, Afşin-Elbistan Termik Santrali (4) üniteden oluşmaktadır.

Tarım ve Hayvancılık :
İlçede tarıma elverişli 83142 hektar arazi bulunmaktadır. Bunun 790000 hektarı tarla arazisi, 4142 hektan bağ ve bahçe arazisidir. Tarım arazisinin 16200 hektarı sulu, geriye kalan 62800 Mktan kıraç arazidir.

Tablo-24 : Afşin Arazisinin Genel Ürün Gruplarına Göre Kullanımı

Hububat 51564-Hek Kavaklık 200-Hek
Bakliyat 14338- Hek Nadas Arazi 8500- Hek
Sanayi Bitkisi 4500- Hek Orman 33426- Hek
Yem Bitkisi 1300- Hek Çayır-Mer' a 7000- Hek
Bağlar 2183- Hek Tar. Dış. Arz 12914- Hek
Sebzelik 800- Hek Meyve Bahçe 1950- Hek


Tablo-25 : Afşin de Verimlilik Ve Üretim Durumu; Hektara Alınan Verim

Buğday 34323-Hek 61781-ton 1800-Kg.
Arpa 17240- Hek 27584-" 1600-"
Fasulye 3348- Hek 6000-" 1800- "
K.Mercimek 100- Hek 80- " 800- "
Nohut 11393-Hek 12000- " 1000- "
Y.Mercimek 50- Hek 40-" 800- "
Şeker Pancan 3290- Hek 160000-" 50000-"
Patates 170- Hek 3400-" 20000-"
Ayçiçek 1000- Hek 1500- " 1500- "
Soğan 100- Hek 1200- " 12900-"
Biber 14- Hek 31- " 2214-"
Domates 100- Hek 3000- " 3000-"
Fasulye 55- Hek 110- " 2000-"
Sa1ata1ık 75- Hek 150- " 2000-"
Lahana 20- Hek 600- " 30000-"


Tablo-26 : Afşin' deki Yıllık Meyve Üretim Miktarı

Elma 733-Hek 8137- Kg
Kayısı 799-Hek 582- Kg
Armut 50- Hek 8000- Kg
Kiraz 30- Hek 5000- Kg
Şeftali 5-Hek 8000- Kg
Vişne 62- Hek 5645- Kg
Ceviz 69- Hek 2200- Kg
Erik 4- Hek 4500- Kg
Ayva 1- Hek. 1000- Kg


Hayvansal Üretim :
İlçenin dışında tüm yerleşim birimlerinde koyun, keçi ve sığır bulunmaktadır. Hayvancılık projesinin geliştirilmesi için (5) yerleşim biriminde boğa barınakları bulunmaktadır. Kültür ırkı hayvancılıkta önemli katkılar sağlamaktadır.

İlçe Tarım Müdürlüğü 1985 yılında Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığının organizasyonu neticesinde Veteriner Hekimliği ile birleştirilerek, İlçe Müdürlüğüne dönüştürülmüştür. İlçe Müdürlüğüne bağlı Köy Grup Tarım Merkezlerinden; Arıtaş, Esence ve Tanır Köy Grup Tarım Merkezleri bulunmaktadır. Bu merkezler kendi hizmet binalarında hizmet vermektedir.

Kooperatifler :
İlçede çeşitli kooperatifler mevcuttur. Bunlar sırasıyla; Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, Sanayi Sitesi Kooperatifi, 5.5 .. Fatih Yapı Kooperatifi, 5.5. Sevinliler Yapı Kooperatifi, 5.5. Afşinbey Yapı Kooperatifi gibi sayılabilir.

İlçede şehirler arası otobüs işletmesi vardır. Büyük çoğunluğu Afşin-çoğulhan arasında TEAŞ. ve TKİ. işçi servisinde çalışmaktadır. Bunun yanısıra minibüsçiller kooperatifi bulunmaktadır. Şehir için ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapmaktadırlar. Nakliyat olarak, Başaran Nakliyat ile, Birlik Nakliyat bulunmaktadır.

İlçe Merkezinde; (15) tüp bayi, (20) kuyumcu, (30) lokanta, (20) kundura mağazası, (36) manifatura - konfeksiyon, ( 28) fırın, (5) fotoğrafçı (5) İnşaat Mühendisi Bürosu, (8) Diş Doktoru, (12) baroya kayıtlı avukat, (15) İnşaat Malzeme Sahcısı, (30) Terzi bulunmaktadır.

Bankalar :
İlçe merkezinde (5) Banka Şubesi bulunmaktadır. T.C. Ziraat Bankası 07.07.1951 tarihinde, Halk Bankası 1976 yılında. Şekerbank 27.03.1974 tarihinde, Emlak Bankası 27.02.1977 tarihinde hizmete açılmıştır.

Panayır, Fuar ve Sergiler :
İlçede panayıt, fuar ve sergiler kurulmamakta olup, sadece Çar. şamba, Cumartesi ve Pazar günleri halk pazan kurulmaktadır.

Doğal Kaynaklar :
Akarsular: İlçe sınırları içerisinde Ceyhan nehri geçmektedir. Nehrin iki kolu olan Hurman ve Göksun çaylan ilçe sınırlan içinde geçmektedir. DSİ. Genel Müdürlüğü 204. Şube Müdürlüğünün bu nehir ve çaylar üzerinde Adatepe ve Karakuz Barajlan etüt çalışmalan mevcuttur.

Madenler:
Afşin-Elbistan Termik Santra1inin üretiminde kullandığı Linyit yataklan 100-km2 bir alan içerisindedir. Linyit rezervi 4 Milyar / ton civarındadır.

Mermer Ocakları :
Alimpınarı köyü sınırları içinde mermer yatakları mevcuttur. Mozaik yapımında ve imalatında kullanılmaktadır.

Kum ve Taş Ocakları :
Göksun ve Hurman Çaylarında kum ocakları mevcut olup Tanır ve Çağı1han sınırlarında taş ocakları vardır.

Ormanlar :
İlçe sınırları içerisinde 167509 hektar orman alam vardır. Orman İşletme Şefliğince Azmanderesi enerji ormam için gerekli yahrımları yapılmış olup, mevcut ormanıarı ıslah koruma ve yenileştirme çalışmaları yapılmaktadır.

Turizm :
İlçe turizm bakımından zengindir. İlçede bulunan tarihi eserlerden; Eshab-ı Kehf Külliyesi ilçenin (7) km. bahsında, Emirli Köyü sınırları içindedir. Külliyede; Camii, Ribat ve Kervansaray bulunmaktadır.
Okunma Sayısı: 4438   |   Güncelleme Tarihi: 10.06.2016    Sayfayı Yazdır


Site içerisinde yer alan yazılı ve görsel içerik Prof. Dr. Mehmet KAYA tarafından sağlanmaktadır. İzinsiz kopyalanamaz, kaynak gösterilerek iktibas edilemez. © 2016 - 2021
Profesyonel Web Tasarım