• Prof. Dr. Mehmet KAYA | 21. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili

Sevli (Şaban Süli) Bey

Halil Bey'in öldürülmesinden sonra Beyliğin başına kardeşi Sevli Bey geçti. Elbistan'ı tamamen kendisine bağlamak isteyen ve Sevli Bey'i bir engel gören Memluk Sultanı Berkuk, kendisine sığınan kardeşlerini tutuklattırdıktan sonra, Hama ve Humus kuvvetlerini Sevli Bey'in üstüne gönderdi. Sevli Bey bu orduyu Göksun'da karşılayıp hezimete uğrattı.

Daha sonraki birkaç denemelerinde de Sevli Bey'i altedemeyen Berkuk, ülkesinin kuzey kesiminin selameti için, Sevli Bey'in beylik menşuru (berat)nu tasdik etmek zorunda kaldı. Fakat, Halil Bey'in oğlu Nasreddin Mehmed ile, diğer kardeşinin oğlu Davud (Memluk ordusunda Emirü'l-aşere) Sevli Bey'e muhalefet etmekten, Sultan Berkuk'ta bunları desteklemekten geri kalmıyordu. Nitekim, 1388'de Nasreddin Mehmet, Berkuk'un ve Sis (Kozan) valisinin desteği ile bir ordu hazırladı. MalatYa valisi Mintaş ile kuvvetlerini birleştiren Sevli Bey, yeğeninin karşısına çıkbysa da yenilmekten kurtulamadı, Develi'ye kaçmak zorunda kaldı. Hırslanan Sevli Bey, çeşitli ittifaklar kurmakta gecikmedi; isyan eden Yelboğa; Mintaş ve Dulkadirli Türkmenlerinin de yardımı ile Sultan Berkuk'u iktidardan düşürmeye muvaffak oldu. Bu mücadeleden daha sonra Dulkadirli Bey'i olacak olan Nasreddin Mehmed, Berkuk'a sadık kalmışb. Memluklar'ın başına Kalavun soyundan Hacı'yı ikinci defa oturttular. Fakat, hapisten kurtulan Berkuk, çeşitli mücadelelerle 1390'da tahb yeniden ele geçirmiş ve Mısır'daki Türk Memluklan'na son vermişti.

Sevli Bey, Berkuk ile mücadelesine devam etti. Mintaş'la Antep'i kuşatb, işgal etti; fakat, kalesini alamadı. Halka çok zulmetti ve Elbistan'a geldi. Bundan sonra, Sevli Bey'le Mintaş'ın arasıro açmak isteyen Berkuk, Sevli Bey'e yeniden dostluk elini uzabp O'nun Dulkadir beyliğini tamdığını bildirdi.

1395'te Sevli Bey, Anadolu Beyleri'nin çoğuna el albndan haberler göndererek, Aınil( Kalesi'ni kuşatmış olan Timurtaş'a itaat etmelerini istedi. Öte yandan da tüm Suriye'nin fethine hazırlamyordu. Onun bu cüretkar teşebbüsü Sultan Berkuk'u çok kızdırdı. Halep valisi Çolpan kumandasında kuvvetli bir ordu göndererek Sevli Bey'in hakkından gelmelerini istedi. Bu ordu, Dulkadir kuvvetlerini öyle bir yenilgiye uğrath ki, Sevli Beyesir düşmekten zor kurtuldu ...

Bu olaydan sonra Sevli Be)" Memluklar'la uğraşmaya cesaret edemedi. Yönünü Kadı Burhaneddin ülkesine çevrilip, ülkesini o tarafa doğru genişletmeye ça1ıştı.

1398 Mayısında, Berkuk'un emriyle, Sevli Bey'in oğlu Sadaka Bey'in maiyetinden Ali Han adlı bir fedai, Maraş civarında yaylaya çıkmış olan Sevli Bey'i, gece çadırında hanımı ile uyurken hançerleyip öldürdü ... Ali Han, Berkuk tarafıdan hediyelere boğuldu. Antakya'da Emirü'l-Aşere görevine tayin edildi.

Arap tarihçileri tarafından "Heykellü't-Türkmen" diye adlandırılan Sevli Bey, büyük bir cesaret ve şöhret sahibi idi. Halkına şefkatli, yardımsever, düşmanlarına karşı sert ve merhametsizdi.
Okunma Sayısı: 2737   |   Güncelleme Tarihi: 08.06.2016    Sayfayı Yazdır


Site içerisinde yer alan yazılı ve görsel içerik Prof. Dr. Mehmet KAYA tarafından sağlanmaktadır. İzinsiz kopyalanamaz, kaynak gösterilerek iktibas edilemez. © 2016 - 2021
Profesyonel Web Tasarım