• Prof. Dr. Mehmet KAYA | 21. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili

Melik Arslan Bey

Süleyman Beyin ölümünden soma yerine oğlu Melik Aslan Bey geçti.

Arslan Bey, Memluklar'a itaatini arzetti ve sembololarak da babasının kılıcını gönderdi.

Bu sırada amcası Feyyaz Bey, Memluklar'da "Emirü'l-Tabl" görevindeydi ve Beyliğin kendisinin hakkı olduğunu iddia ediyordu. Fakat Sultan, onu reddedip Arslan Bey'i tamdı.

Bu dönem, Akkoyunlular'ın, Uzun Hasan'ın hakimiyeti ile güçlerinin zirvesine erdiği bir dönemdi. Bir çok Anadolu Bey'i Uzun Hasan'a bağlılığını ve hizmetini sunuyordu. Hatta, Diyarbakır'da Karacadağ civarında yurt edinen Dulkadiroğu1lan'ndan Kara Bey, Bayat Boyu beylerinden Abdi ve Hüseyin Beyler bile Uzun Hasan'a hizmet sunanlar arasındaydı.

Melik Arslan Bey'in 11 yıllık beyliğinin 10 yılı sulh ve sükun içinde geçti.

Karamanoğlu İbrahim Bey'in ölümünü fırsat bilip, fetih hareı>: etlerine girişen Arslan Bey, onların Uzun Hasan'ı yardıma çağırmasıyla başans1Z oldu. Hatta Uzun Hasan Elbistan'a kadar gelerek şehir ve ülkede bir hayli yağma ve tahribat yaptı.

1465'te Uzun Hasan Dulkadirliler'den Harput'u almak üzere şehri kuşath. Melik Arslan Bey 30.000 kişilik kuvvetle yetişip karşı koymak istediyse de muvaffak olamadan Elbistan'a döndü. Arslan Bey'i takip eden Uzun Hasan da ikinci kez Elbistan'a geldi. Arslan Bey'in buradan da kaçtığını anlayınca, başkent olan Elbistan'ı yağma ve işgal etti. Bunun üzerine Arslan Beyanlaşma teklif etti. Pazarlık sonunda iki taraf da esirler bıraktı, Harput Akkoyunlular'a bırakıldı; Uzun Hasan da Arslan Bey'e 4000 Eşraf! alhnı verdi. Buna rağmen, bir müddet sonra, Memluklar'la arasının açılmasını istemeyen Uzun Hasan, Harput'un anahtarını, annesiyle, o sırada Sultan bulunan Hoşkadem'e gönderdi.

Hoşkadem, Arslan Bey'in Memluklar'dan uzaklaşıp Osmanlılar'la yakınlaşmasını doğru bulmuyordu. Birkaç kere ikaz etti ise de Arslan Beyaldırmadı. Bunun üzerine Hoşkadem, yanına sığınan Şahbudak Bey'i kardeşi Arslan Bey'in yerine Beyetmeye ve böylece bu beylik üzerindeki nüfusunu sürdürmeye karar verip, bir fedai gönderdi. Bu fedai de Elbistan Ulu Camii'nde namaz kılarken Melik Arslan Bey'i bıçaklayarak şehid etti
Okunma Sayısı: 2810   |   Güncelleme Tarihi: 08.06.2016    Sayfayı Yazdır


Site içerisinde yer alan yazılı ve görsel içerik Prof. Dr. Mehmet KAYA tarafından sağlanmaktadır. İzinsiz kopyalanamaz, kaynak gösterilerek iktibas edilemez. © 2016 - 2021
Profesyonel Web Tasarım