• Prof. Dr. Mehmet KAYA | 21. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili

Afşin'in İsminin Tarihçesi

Afşin geçmiş zaman içinde dört isimle anılmıştır.

1. Arabissos :
Şehrin bilinen en eski ismi Arabissos' dur. Bu ad daha çok Bizans kaynaklarında geçer. 1287 yılında Selçuklu tarihçisi İbn-i Bibi' de de aynı adın görülmesi, şehrin bu adını da Selçuklu devrinde koruduğunu gösterir.

2. Efsus :
İslam kaynaklarında Afşin, genellikle Efsus ismi ile anılır. Bunun Süryaniler tarafından söylenilen şekli olup, onlardan Araplar' a geçtiği tahmin edilmektedir.

3. Yarpuz :
Bu da Türklerin şehre verdikleri isimdir. Bu veriler XIV. yüzyılda daha kuvvetli ihtimal ile XV. yüzyılda olabilir. Yarpuz, Türkçe bir kelime olup, Kaşgarlı Mahmud'un XI. Yüzyılda yazdığı eserinde geçer. Yarpuz "güzel kokulu bir ot, kır nanesi" şeklinde~ Arabisos ile ilgili olduğu söylenir. Yani Arabisos'u Türkler Yarpuz olarak Türkçeleştirmişlerdir. Yarpuz'un 6 km güneyinde Telefsun köyü vardır. Merhum Ord. Prof. Dr. Mükrimin Halil Yinanç, bu Telefsun'un adım, Anadolu'nun bir Türk yurdu haline getirilmesinde hizmeti geçen Sultan Alparslan devrinin değerli komuta..11larından Afşin Bey'in aldığı görüşündedir.

4. Afşin :
Türklerin bu ilçeye "Obmk" da dedikleri bilinmektedir. Divan-ı Lügat-ü Türk' de yer alan bu Türkçe kelimeyi Kaşgarlı Mahmut "yere batmış, ortasında su bulunan bir dağ" parçası diye izah eder.

Devrin milletvekillerinden Sayın Hasan Reşir TANKUT'un tavsiyeleri üzerine, belediye Meclis kararı ile 1944 yılında şehre· Afşin adı verilmiştir.
Okunma Sayısı: 8236   |   Güncelleme Tarihi: 09.06.2016    Sayfayı Yazdır
Site içerisinde yer alan yazılı ve görsel içerik Prof. Dr. Mehmet KAYA tarafından sağlanmaktadır. İzinsiz kopyalanamaz, kaynak gösterilerek iktibas edilemez. © 2016 - 2021
Profesyonel Web Tasarım