• Prof. Dr. Mehmet KAYA | 21. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili

Nüfusun Tarihi Gelişimi

Elbistan, yerleşim merkezi olarak çevre yerleşim birimleri içinde birçok bakımdan üstün ve gelişmiş olduğu gibi, nüfus olarak da bu büyüklüğünü muhafaza etmektedir. Bu büyüklük son zamanlardaki bir gelişme değil, çok eskilere dayanan bir birikimdir.

Elbistan'm kuruluş tarihinden itibaren ovanın tamamına yakın bir bölümünün yerleşime müsait olması gibi bir imkandan dolayı, havaliye yayılmış olarak milyonluk insan topluluklannın yaşadığı tahmin edilmektedir. Elbistan'm çok sayıdaki insan topluluklarını bağnnda beslernesi ovanın her bir yanına serpilmiş olan höyüklerle ispat edilir. Bu höyüklerin eski şehir ve köy kalıntıları olduğu, her birinin bir yerleşim merkezini oluşturdukları bir gerçektir; ki, bugün bile yörelerde insanların yaşadığı sonucundan başka, Elbistan'm tarihi-kültürel yapısı, halkın yaşam biçimi, gelenek ve görenekleri de tarihi metotlarla tespit edilmektedir.

Geçmiş tarihlerde, bugünün E-S'i sayılabilecek Halep-Sivas ve İstanbul-Bağdat arası ticaret ve kervanyolları (ipek yolu) üzerinde bulunan Elbistan, aynı zamanda bir bilim ve ticaret merkezi idi. İnsanların yaşadığı bölgelerde, değişen çevre şartlarından dolayı normal artan nüfus seyri azalma gösterebilir, yine aynı çevre şartlarında herhangi bir değişim olduğunda nüfus artışmda normalin üstünde bir artış kaydedilebilir. Her iki halde de dış etkiler söz konusudur.

Birinci dünya savaşı öncesinde Elbistan'm merkez nüfusunun IS.OOO'inin üzerinde olduğu görülmektedir. Uzun süren savaş yılları, açlık ve salgın hastalıklar ve ana yollardan uzak kalışı ilçe nüfusunun büyük ölçüde azalmasma sebep olan dış etkilerdir.

Biraz önceki sayılan sebepler yüzünden 1927 nüfus sayımında Elbistan'ın nüfusu 4.605'e kadar düşmüştür.
Okunma Sayısı: 2634   |   Güncelleme Tarihi: 08.06.2016    Sayfayı Yazdır


Site içerisinde yer alan yazılı ve görsel içerik Prof. Dr. Mehmet KAYA tarafından sağlanmaktadır. İzinsiz kopyalanamaz, kaynak gösterilerek iktibas edilemez. © 2016 - 2021
Profesyonel Web Tasarım